Viện KSND quận Hoàn Kiếm trực tiếp kiểm sát Cơ quan CSĐT trong việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm

09/09/2019 14:08 | 413 | 0

        Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, từ ngày 29/7/2019 đến ngày 31/7/2019, Viện KSND quận Hoàn Kiếm đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm. Thành phần Đoàn kiểm sát trực tiếp của Viện KSND quận Hoàn Kiếm có đồng chí Đỗ Dương Toàn - Viện trưởng, phân công đồng chí Hà Văn Bắc - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên tiến hành trực tiếp kiểm sát theo nội dung Kế hoạch đề ra.

        Sau khi nghe đồng chí Hà Mạnh Hùng - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT, các thành viên trong Đoàn đã tiến hành kiểm tra hệ thống sổ quản lý tố giác, tin báo tội phạm; toàn bộ hồ sơ tại 04 đội điều tra (đôi Điều tra tổng hợp; Hình sự; Kinh tế - môi trường và đội Ma túy).

Đoàn kiểm sát trực tiếp của Viện KSND quận Hoàn Kiếm về giải quyết tố giác, tố giác, tin báo về tội phạm

và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm

        Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Hà Văn Bắc - Phó Viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm đã thông qua Kết luận, nêu những ưu điểm và tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp nhận, phân loại giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan CSĐT - Công an quận. Về cơ bản, Cơ quan CSĐT - Công an quận đã thực hiện tốt việc trực ban tiếp nhận nguồn tin tố giác; đội Điều tra tổng hợp là đầu mối tiếp nhận phân loại đã kịp thời tham mưu cho chỉ huy Công an quận thực hiện tốt các quy định của BLTTHS năm 2015, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 và phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát. Các đội điều tra đã chủ động trong việc chuyển hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết cho Viện kiểm sát biết để tiến hành kiểm sát theo quy trình; kịp thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc phân loại, xử lý tố giác về tội phạm. Các tố giác, tin báo được tiếp nhận, phân loại, vào sổ theo dõi và ghi chép tương đối đầy đủ, đúng theo mẫu quy định; Hồ sơ đều có Quyết định phân công, có kế hoạch xác minh được Chỉ huy đội, Chỉ huy quận duyệt và ra quyết định giải quyết đúng thời hạn luật định; tỷ lệ và chất lượng giải quyết tố giác, tin báo ngày càng được nâng cao đáp ứng được yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

        Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót như: chưa thực hiện đúng theo quy định của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 như: Việc chuyển các tài liệu có liên quan sang Viện kiểm sát chưa kịp thời; vẫn còn có hồ sơ chưa đóng dấu bút lục, đăng ký lập, kết thúc hồ sơ, biên bản giao nhận tài liệu; việc giải quyết tang tài vật; định giá tài sản... chưa thực hiện nghiêm túc đầy đủ yêu cầu xác minh của Viện kiểm sát.

        Qua công tác kiểm sát trực tiếp của Viện KSND quận Hoàn Kiếm, Cơ quan CSĐT - Công an quận đã nhận ra những ưu điểm và tồn tại trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác của đơn vị. CQĐT đã tiếp thu toàn bộ nội dung Kết luận của Đoàn kiểm sát; đồng thời quán triệt tới tất cả Điều tra viên, cán bộ điều tra khắc phục ngay những tồn tại, phát huy những kết quả đạt được nhằm thực hiện tốt hơn công tác xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, đảm bảo giữ vững trật tự an toàn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Viện KSND quận Hoàn Kiếm

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 29

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 781828