Ngành Kiểm sát xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

26/08/2019 12:18 | 961 | 0

        Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Lê Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TAND tối cao; các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Công an; Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy ban kiểm tra Trung ương; Bộ Tư pháp…

        Tham dự buổi làm việc, về phía Viện KSND tối cao có đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao: Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Huy Tiến; các đồng chí Kiểm sát viên Viện KSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng và thủ trưởng một số đơn vị liên quan cùng dự buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc

        Tại buổi làm việc, Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao đã báo cáo về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII đến nay. Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII), Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện; xác định phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, coi đây là một trong những biện pháp thiết thực, sáng tạo để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết.

        Đồng thời, ngành Kiểm sát cũng đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Ngành. Thực hiện nghiêm các cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

        Trong công tác xây dựng Ngành đã tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành; đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả công tác nghiệp vụ.

        Cùng với đó, Ngành cũng đã tích cực quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương của Đảng, các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp. Tiếp tục thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm.

        Cũng tại buổi làm việc, Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao đã nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và những khó khăn, thách thức của Ngành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề cập đến những kiến nghị nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Hiến pháp năm 2013.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận buổi làm việc

        Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao, Ủy viên Ban cán sự đảng, các đồng chí Kiểm sát viên Viện KSND tối cao, thủ trưởng một số đơn vị và ý kiến đóng góp bổ sung của các thành viên trong Đoàn công tác, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã phát biểu kết luận buổi làm việc.

        Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi làm việc của Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao, ý kiến của các đồng chí thành viên Đoàn công tác, đồng thời cơ bản đồng tình với báo cáo được Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao trình bày tại buổi làm việc. Đồng chí nhấn mạnh, qua nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu và qua theo dõi thấy rằng, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII đến nay, Ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo Viện KSND tối cao đã đoàn kết và thống nhất, qua nhiều nhiệm kỳ luôn giữ vững nguyên tắc của Đảng và của Ngành, có sự thống nhất cao.

        Cùng với đó, ngành Kiểm sát đã nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, từ đó đạt nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác, đóng góp tích cực, quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và vào thành tựu chung của đất nước.

        Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng đã điểm lại những kết quả nổi bật mà ngành Kiểm sát đạt được trong thời gian qua trên một số lĩnh vực như: Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp; chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ngày càng được nâng cao; việc tranh tụng tại tòa tốt hơn; công tác đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ của Ngành được quan tâm hơn…

        Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất mà Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao nêu lên tại buổi làm việc, đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng đề cập đến một số nhiệm vụ, phương hướng công tác trong thời gian tới mà ngành Kiểm sát cần lưu ý, đó là: Công tác kiểm sát phải đảm bảo tính pháp lý và tính chính trị sâu sắc. Theo đồng chí, Ngành phải bám sát tính chính trị của Đảng để xác định mục tiêu hoạt động, từ đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị nói chung và cơ quan tư pháp nói riêng thực sự trong sạch, vững mạnh.

        Bên cạnh đó, ngành Kiểm sát phải nắm chắc diễn biến tình hình trong nước và trên thế giới để đổi mới và hội nhập. Đồng thời, Ngành phải nắm chắc chức năng của mình, làm tốt hơn nữa chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong đó, lưu ý làm tốt công tác điều tra, xử lý tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao để góp phần phòng ngừa và răn đe.

        Đồng chí cũng đề nghị ngành Kiểm sát tiếp tục quan tâm hơn đến công tác tổ chức và đào tạo đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, xây dựng Trường Đại học Kiểm sát trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có chất lượng cho Ngành, đầu tư hơn cho công tác nghiên cứu khoa học. Đồng thời, Ngành cần chú ý, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, công chức trong Ngành. “Đối với người cán bộ Kiểm sát, danh dự là uy tín nhất” - Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh. Đồng chí chúc ngành Kiểm sát thời gian tới tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, xứng đáng với với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

        Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện KSND tối cao khẳng định, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện KSND tối cao sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và ý kiến góp ý của các đồng chí thành viên Đoàn công tác để bổ sung vào các chương trình, kế hoạch công tác, từ đó góp phần thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Thời gian qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và những áp lực, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của mình và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành KSND đã đạt được những thành tích nổi bật, đáng tự hào.

        Cảm ơn những ý kiến tâm huyết, gợi mở nhiều vấn đề quan trọng đối với Ngành của các thành viên Đoàn công tác, đồng chí Viện trưởng mong rằng thời gian tới Ngành sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành để ngành KSND hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trích nguồn: baovephapluat.vn

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 24

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 869173