Bảo vệ bí mật Nhà nước là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

18/06/2019 08:40 | 455 | 0

        Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

        Đó là yêu cầu được đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn Ngành quán triệt và triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 trong ngành KSND. 

        Sáng ngày 13/6/2019 tại Hà Nội, Viện KSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành quán triệt và triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 trong ngành KSND. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

        Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng phòng Quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; các đồng chí Kiểm sát viên Viện KSND tối cao; Lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị, các đồng chí làm công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu trong ngành KSND và Viện kiểm sát quân sự các cấp tại các điểm cầu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

        Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 (ngày 15/11/2018). Luật gồm 05 chương, 28 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Trong đó, một số quy định liên quan đến lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung báo cáo viên tại Hội nghị

        Những nội dung cơ bản về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, thực trạng công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, những quy định mới của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 và các quy định của pháp luật khác có liên quan đã được đồng chí Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng phòng Quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an trình bày tại Hội nghị.

        Tại Hội nghị, Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung cũng đã chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, trả lời các câu hỏi của các đại biểu về các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, thực trạng, biện pháp xử lý khi xảy ra lộ, lọt bí mật nhà nước và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới. 

        Sau khi nghe trình bày của báo cáo viên và các tham luận của một số đơn vị thuộc Viện KSND tối cao, đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao một lần nữa khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa, sự cần thiết và cấp bách của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành KSND. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua, lãnh đạo Viện KSND tối cao luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và coi nhiệm vụ bảo vệ bí mật Nhà nước là yêu cầu bắt buộc trong tất cả các công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện KSND các cấp sau hội nghị tiếp tục tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình về những yêu cầu nội dung của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018; biên tập lại các tài liệu được trình bày tại hội nghị của Cục An ninh chính trị nội bộ, Vụ 14,  các văn bản chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tối cao trong đó có Chỉ thị 03 về những công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, các văn bản của Cục 2 để chuyển cho các đơn vị tổ chức quán triệt thực hiện; phối hợp để xây dựng danh mục bí mật Nhà nước trong Ngành; rà soát, sửa đổi Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành KSND; rà soát, kiểm tra đối với các nội dung liên quan đến việc đóng dấu mật, công tác về bảo mật đối với việc sử dụng tài liệu, quản lý tài liệu và công tác an toàn thông tin.

Trích nguồn: https://kiemsat.vn

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 60

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 783437