Nâng cao tính ứng dụng phần mềm Quản lý và thống kê án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp

11/06/2019 14:40 | 636 | 0

        Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 05/11/2012 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân; Công văn số 1189/VKSTC-C2 ngày 01/4/2016 của Viện KSND tối cao về hướng dẫn thực hiện phần mềm Quản lý và thống kê án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là phần mềm Quản lý án dân sự), Viện KSND quận Thanh Xuân đã nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của Ngành, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

        Tuy nhiên, trong quá trình cập nhật phần mềm Quản lý án dân sự có một số bất cập, vướng mắc liên quan đến công tác báo cáo thống kê. Việc báo cáo số liệu theo phần mềm Quản lý án dân sự so với báo cáo định kỳ (bằng văn bản) của đơn vị thường hay bị lệch nhau về số liệu, dẫn đến việc đánh giá kết quả công tác của các đơn vị chưa được chính xác. Cụ thể như sau:

        1. Đối với việc cập nhật vào phần mềm các thông báo thụ lý, quyết định giải quyết vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động:

        Căn cứ Điều 196 và Điều 365 BLTTDS, sau khi thụ lý vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, Tòa án phải gửi thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo thụ lý; căn cứ các Điều 212, 214, 217, 370 BLTTDS quy định về thời hạn gửi các quyết định cho Viện kiểm sát thì Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự có thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định; Quyết định Tạm đình chỉ, Đình chỉ là 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định. Sau khi nhận được các thông báo thụ lý, các quyết định trên của Tòa án, cán bộ thụ lý tiến hành vào sổ thụ lý, nhập phần mềm và giao cho KSV tiến hành kiểm sát theo sự phân công của Lãnh đạo đơn vị. Đồng thời, định kỳ hàng tháng, đơn vị làm báo cáo tổng hợp số liệu thụ lý, giải quyết theo số liệu thực tế được theo dõi trong sổ thụ lý.

        Tuy nhiên, tình trạng chênh lệch số liệu theo cập nhật của phần mềm với báo cáo bằng văn bản của đơn vị vẫn thường xuyên xảy ra. Trên cơ sở đó, Phòng Thống kê tội phạm & CNTT - Viện KSND thành phố Hà Nội xác định tỷ lệ số án nhập phần mềm/số án thụ lý theo báo cáo bằng văn bản không đạt 100%, nhưng đôi khi tỷ lệ lại đạt trên 100%. Phòng TKTP lấy số liệu trên phần mềm từ ngày 01 đến ngày 30 của tháng đó (theo mặc định của phần mềm), tính theo ngày ra thông báo thụ lý và ngày ra quyết định của Tòa án mà không theo ngày Viện kiểm sát nhận được các văn bản tố tụng của Tòa, trong khi Tòa án vẫn gửi các văn bản tố tụng cho VKS đúng thời hạn quy định và KSV thực hiện công tác kiểm sát đúng theo quy định của BLTTDS và quy định của ngành. Điều này dẫn đến nhiều văn bản, quyết định tố tụng của Tòa ban hành vào những ngày cuối tháng nhưng VKS nhận là đầu tháng sau, khi cập nhật vào phần mềm thì các Quyết định đó tự động nhảy vào số liệu của tháng trước mà không được tính vào việc thụ lý của VKS ở tháng theo kỳ báo cáo. Do vậy, kết quả nhập phần mềm và số liệu báo cáo thực tiễn kiểm sát thông báo thụ lý, các quyết định giải quyết trong tháng, năm của đơn vị là không trùng nhau, nhất là số liệu cả năm.

        Ví dụ: số liệu tháng 12/2018: Số vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình giải quyết trong tháng là 104; trong đó số quyết định ban hành vào tháng 11 nhưng tháng 12 Tòa án mới chuyển là: 72, số quyết định ban hành trong tháng 12 là: 32 (tỷ lệ nhập phần mềm trong tháng được tính theo tỉ lệ 32/104 tương ứng 31%); Số vụ, việc Kinh doanh thương mại và lao động giải quyết trong tháng: 21, trong đó số quyết định ban hành vào tháng 11 nhưng tháng 12 Tòa án mới chuyển là: 20, số quyết định ban hành trong tháng 12 là: 01 (tỷ lệ nhập phần mềm trong tháng được tính theo tỉ lệ 01/21 tương ứng 4,7%). Như vậy, mặc dù trên thực tế Viện KSND quận Thanh Xuân đã nhập đầy đủ tất cả các quyết định do Tòa án chuyển sang trong tháng nhưng tỷ lệ nhập phần mềm vẫn rất thấp. Các quyết định ban hành vào tháng 11 nhưng tháng 12 Tòa mới chuyển khi nhập phần mềm sẽ được tính vào số liệu nhập của tháng trước và là của năm 2018. Do vậy, tỷ lệ nhập phần mềm của đơn vị tính đến cuối năm sẽ không đạt được tỷ lệ 100%.  

        2. Phần mềm quản lý án dân sự chưa ứng dụng được trong việc lấy số liệu làm báo cáo hàng kỳ, hàng tháng; không tổng hợp được những vụ, việc quá hạn kéo dài chưa được giải quyết; đồng thời cũng không rà soát, thống kê được các trường hợp Tòa án có vi phạm để phục vụ cho kiến nghị tổng hợp, rút kinh nghiệm kịp thời đối với Tòa án. Hiện nay, để làm tốt công tác này, đơn vị vẫn phải dựa vào việc theo dõi từ sổ thụ lý và ứng dụng công nghệ thông tin từ các bảng, biểu excel tự lập.

        3. Ngoài ra, máy chủ của phần mềm Quản lý án dân sự đôi lúc chưa đáp ứng được yêu cầu, khi có nhiều người sử dụng cùng đăng nhập vào hệ thống để nhập án thì máy chủ thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải, dữ liệu xử lý rất chậm, gây khó khăn, mất nhiều thời gian cho cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện nhập dữ liệu vào phần mềm.

        Để tháo gỡ được những khó khăn, bất cập nêu trên, nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý án thông qua phần mềm Quản lý án dân sự của các đơn vị nói riêng và của ngành Kiểm sát nói chung, tác giả xin đưa ra một số ý kiến, giải pháp để hoàn thiện phần mềm Quản lý án dân sự như sau:

        Thứ nhất: Cần hoàn thiện phần mềm Quản lý án dân sự trên cơ sở quy định của BLTTDS về nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên trong kiểm sát giải quyết việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự. VKS sau khi nhận được các thông báo thụ lý và quyết định giải quyết phải kịp thời nhập vào phần mềm Quản lý án. Kết quả nhập phần mềm cần căn cứ vào ngày VKS nhận được thông báo thụ lý và các quyết định giải quyết, theo đó, số liệu công tác kiểm sát thực tiễn mới trùng với số liệu nhập phần mềm.

        Thứ hai: Nâng cao tính ứng dụng của phần mềm quản lý án dân sự vào thực tiễn: hướng tới việc phần mềm có thể rà soát, in ra được danh sách những quyết định, thông báo thụ lý chuyển muộn có vi phạm; danh sách những vụ việc quá hạn chưa được giải quyết để tổng hợp kiến nghị, rút kinh nghiệm kịp thời đối với Tòa án, cảnh báo việc nhập trùng vụ án... Đồng thời, trích xuất được số liệu vào biểu báo cáo của ngành để thuận lợi cho việc quản lý của đơn vị và cấp trên, giảm tải được công việc cho cán bộ thụ lý khi nhập phần mềm và biểu báo cáo (như phần mềm án hình sự của Viện KSND thành phố Hà Nội đang thử nghiệm).

        Thứ ba: Đề nghị Viện kiểm sát cấp trên tiếp tục hoàn thiện và chỉnh sửa phần mềm đảm bảo tốc độ đăng nhập nhanh và ổn định hơn.

        Thứ tư: Đề nghị Viện KSND tối cao tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng và hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ, nhất là các cán bộ đảm nhiệm các công tác công nghệ thông tin đảm bảo việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin được thành thạo, chính xác, phục vụ tốt cho công tác nghiệp vụ, cũng như tự xử lý và sửa chữa hệ thống công nghệ thông tin trong nội bộ đơn vị.

Đào Thị Mai Phương - Viện KSND quận Thanh Xuân

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 59

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 763875