Đảng bộ Viện KSND thành phố Hà Nội nhận giấy khen về thành tích trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

17/05/2019 13:46 | 641 | 0

        Đảng bộ Viện KSND thành phố Hà Nội hiện có hơn 200 Đảng viên đang sinh hoạt tại 15 Chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nay là Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của Đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ. Phong trào học và làm theo Bác đã và đang đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Mỗi cán bộ, Đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu đã xây dựng và thực hiện kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ, tùy theo vai trò, vị trí công tác để đăng ký những việc làm theo cho phù hợp như lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện các Quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, tự ý thức nâng cao đạo đức công vụ, đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, bệnh thành tích...; không vi phạm quy định về những điều Đảng viên không được làm.

        Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng Viện KSND thành phố Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII), Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố giai đoạn 2016 - 2020”.  Bên cạnh đó thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát Thủ đô văn minh, thanh lịch. Đơn vị đã có nhiều tập thể, cá nhân thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao, được biểu dương, khen thưởng và là những điển hình để các đơn vị học tập noi theo.

        Ngày 09/5/2019, tại Hội nghị biểu dương khen thưởng giao lưu điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Viện KSND thành phố Hà Nội vinh dự là một trong 10 tập thể tiêu biểu được nhận giấy khen đã có thành tích trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.

        Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới,  Đảng ủy sẽ cùng với  Ban Cán sự Đảng Viện KSND thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội Viện KSND thành phố Hà Nội trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực  hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 29/01/2017 của Ban Cán sự Đảng Viện KSND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW và Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong hai cấp Viện KSND thành phố Hà Nội và lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu được giao. Tập trung công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú thiết thực, hiệu quả./.

Văn phòng Đảng ủy Viện KSND thành phố Hà Nội

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 61

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 763881