Viện KSND huyện Thanh Oai trực tiếp kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý ban đầu tin báo, tố giác về tội phạm tại các Đồn công an huyện Thanh Oai

22/04/2019 08:53 | 619 | 0

       Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, trong hai ngày 02/4/2019 và 04/4/2019, Viện KSND huyện Thanh Oai đã phối hợp với Cơ quan điều tra, Mặt trận tổ quốc, Ban pháp chế HĐND huyện Thanh Oai tiến hành kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý ban đầu tố giác, tin báo về tội phạm của Đồn Công an Dân Hòa và Bình Minh, huyện Thanh Oai. Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thị Bích Nguyệt – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Thanh Oai làm Trưởng đoàn.

       Trên cơ sở báo cáo về tình hình tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của các Đồn Công an và kiểm tra sổ tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm và sổ trực ban hình sự và các tài liệu có liên quan, nhận thấy:

       Đồn Công an Dân Hòa và Bình Minh đã chấp hành nghiêm túc quy định của BLTTH 2015 và quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017; Lãnh đạo Đồn đã có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời, phân công cán bộ trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận đầy đủ các tin báo tố giác về tội phạm. Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác đều báo cáo ngay cho công an huyện Thanh Oai bằng hình thức điện thoại, trong thời hạn 24 giờ đã trực tiếp tiến hành xác minh ban đầu hoặc phối hợp với công an xã, sau đó chuyển Công an huyện Thanh Oai để giải quyết theo thẩm quyền; Các đơn vị đã mở sổ theo dõi, quản lý, ghi chép các tố giác, tin báo về tội phạm, cập nhật thường xuyên, đầy đủ cũng như lưu giữ đầy đủ các biên bản bàn giao hồ sơ tin báo, tố giác cho Công an huyện Thanh Oai.

Kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm tại Đồn Công an Bình Minh, huyện Thanh Oai

       Tuy nhiên, bên cạch các ưu điểm, Đồn Công an Dân Hòa và Bình Minh còn có những vi phạm, tồn tại như:

       Một số biên bản bàn giao hồ sơ tin báo, tố giác về tội phạm của Đồn Công an chuyển cho Công an huyện Thanh Oai chưa thống kê đầy đủ số thứ tự tài liệu trong hồ sơ khi chuyển hồ sơ; Sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm chua được lập theo mẫu quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công an.

Kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm tại Đồn Công an Dân Hòa, huyện Thanh Oai

       Thay mặt cho đơn vị được kiểm tra, đồng chí Nguyễn Đình Mạnh – Trưởng Đồn Công an Bình Minh và đồng chí Phạm Như Quỳnh – Trưởng Đồn Công an Dân Hòa đã thống nhất với dự thảo kết luận, tiếp thu các ý kiến đồng thời sẽ triển khai các biện pháp khắc phục, sửa chữa những vi phạm, thiếu sót nhằm làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới. Sau buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ ban hành Kết luận, kiến nghị đối với Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai và 02 Đồn Công an.

Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Hạnh - Viện KSND huyện Thanh Oai

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 4

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 811244