Đảng bộ Viện KSND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề "Học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019

04/03/2019 16:26 | 339 | 0

       Ngày 22/02/2019, Đảng bộ Viện KSND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019  “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với sự tham gia của toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Viện KSND thành phố Hà Nội.

       Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quán Phú – Báo cáo viên cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền giảng những nội dung sinh động về cuộc đời hoạt động của Bác nhằm chăm lo cho đời sống Nhân dân, thực hiện dân chủ, tôn trọng và bảo vệ lợi ích của Nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh việc đáp ứng các mục đích, yêu cầu của việc học tập Chuyên đề năm 2019 trong Hướng dẫn số 74 của Ban Tuyên giáo Trung ương, đó là: tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Quán Phú – Báo cáo viên cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

       Năm 2019 là năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận” (1949-2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969-2019). Trong bối cảnh đó, việc thực hiện có hiệu quả chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong năm 2019 và các năm tiếp theo chính là góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

       Phát biểu tại Hội nghị : Đồng chí Chử Văn Thưởng -  Phó Bí thư Đảng ủy Viện KSND thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn tâm huyết, sự nhiệt tình truyền giảng những nội dung quan trọng, thiết thực, sát với nội dung Chuyên đề của đồng chí Báo cáo viên tại Hội nghị. Đồng thời quán triệt, yêu cầu các Chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị tiếp tục xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019; tổ chức học tập đưa nội dung Chuyên đề vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ; xây dựng Chương trình, Kế hoạch triển khai Chuyên đề phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ, đơn vị mình.

Hoàng Phương - Phòng 15

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 87

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 723868