Viện KSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019

10/01/2019 09:05 | 805 | 0

        Ngày 08/01/2019, Viện KSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới dự và chỉ đạo hội nghị.Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương.

                                           Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị,                                                                                             Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu tại hội nghị

       Về phía ngành Kiểm sát nhân dân tham dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao và các đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao: Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Huy Tiến; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao qua các thời kỳ; Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên cao cấp, Chánh Văn phòng, lãnh đạo các Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện KSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo Viện, Chánh Văn phòng, Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp Viện kiểm sát quân sự trung ương; Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu và tương đương. Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu Viện KSND tối cao tới hơn 800 điểm cầu trong toàn Ngành.

                                           Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng,                                                                                                                Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại hội nghị 

       Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018. Theo báo cáo, năm 2018, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp; tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính có xu hướng tăng nhanh và tính chất ngày càng phức tạp; một số loại tội phạm tuy giảm nhưng tính chất và hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm. Trước diễn biến phức tạp của tình hình vi phạm, tội phạm, Viện trưởng Viện KSND tối cao chỉ đạo toàn Ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và các chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nhiều khâu đột phá, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Toàn Ngành đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

                              Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao                                                                                               trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2018 của ngành KSND    

       Cũng tại hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019. Theo đó, năm 2019, toàn Ngành tiếp tục thực hiện mục tiêu: "Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường năng lực Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020)".

                                      Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao                                                                                  trình bày Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác ngành KSND năm 2019

       Để hoàn thành mục tiêu trên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ thị toàn Ngành tập trung thực hiện những yêu cầu, nhiệm vụ như: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội giao; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác; toàn Ngành thực hiện phương châm "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả". Lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp tiếp tục chỉ đạo các khâu công tác, lĩnh vực công tác nghiệp vụ; xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Ngành, là nhiệm vụ trọng tâm nhất của đơn vị nghiệp vụ. Tập trung chỉ đạo công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Tập trung xây dựng Cơ quan điều tra vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác hướng dẫn thi hành pháp luật và hợp tác quốc tế; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực phát triển Ngành. Tập trung nghiên cứu, xây dựng các đề án về các cơ chế, chính sách liên quan đến kinh phí hoạt động và con người, bảo đảm phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân để kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới.

       Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ khóa XII của Đảng, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Sau hơn 02 năm nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta có nhiều chuyển biến tích cực; kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và từng bước phát triển toàn diện hơn; quốc phòng được tăng cường, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng chính quyền có nhiều đổi mới; công tác cải cách tư pháp thu được nhiều kết quả tích cực; vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao... Đạt được thành tựu trên có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong đó có đóng góp quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân.

                                                              Đại biểu tham dự hội nghị

       Qua theo dõi, giám sát hoạt động của ngành Kiểm sát, báo cáo kết quả của công tác năm 2018 của Ngành, đồng chí Chủ tịch Quốc hội nhất trí và đánh giá cao kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân đạt được trong năm 2018. Với sự nỗ lực phấn đấu, đổi mới trong công tác lãnh đạo, quản lý, trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, toàn ngành Kiểm sát nhân dân đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản của Quốc hội giao; các mặt công tác kiểm sát đều có chuyển biến tích cực, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát được tăng cường, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

       Thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện kiểm sát đã đóng góp hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Viện kiểm sát tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xét xử kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn mà dư luận xã hội quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đôn đốc, theo dõi, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận.

       Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, năm 2019 đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề đối với ngành Kiểm sát nhân dân. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đòi hỏi ngành Kiểm sát phải đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đã được đặt ra, ngành Kiểm sát nhân dân cần quan tâm, thực hiện tốt một số nội dung như:

       - Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, bảo đảm truy tố đúng người, đúng tội, hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp Viện kiểm sát truy tố nhưng Tòa án tuyên không phạm tội, hoặc phải thay đổi tội danh; các trường hợp đình chỉ điều tra do không có sự việc phạm tội hoặc hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được tội phạm và hành vi phạm tội;... Có giải pháp hiệu quả để tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội và tranh tụng trong xét xử.

       - Chủ động đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm mọi tội phạm phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh.

       - Chủ động, phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tích cực đề xuất và triển khai các biện pháp nhằm thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng.

       - Tăng cường năng lực, bảo đảm cho Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực sự là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp và tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp theo thẩm quyền.

       - Chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan để phát hiện khó khăn, vướng mặc và theo thẩm quyền kịp thời hướng dẫn áp dụng thống nhất các đạo luật về tư pháp, nhất là Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự,...; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

       - Tập trung xây dựng tổ chức ngành Kiểm sát nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ pháp luật trong tình hình mới. Tập trung xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức, hoạt động của Ngành.

       Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, trong thời gian tới, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, toàn ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục thực hiện trí tuệ, bản lĩnh người cán bộ Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn" như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần "Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

       Nhân dịp năm mới 2019, chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ, xứng đáng là một trong những cơ quan bảo vệ pháp luật quan trọng của đất nước.

       Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cảm ơn sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo quyết liệt và tình cảm của đồng chí Chủ tịch Quốc hội dành cho ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời sẽ tiếp thu đầy đủ nội dung chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội để bổ sung vào Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019 của Ngành để tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương để ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

       Phần thảo luận, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề: Một số kinh nghiệm về số hóa hồ sơ hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án tổ chức đánh bạc, sử dụng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; một số kinh nghiệm, giải pháp thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, đất đai; một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác hướng dẫn thi hành pháp luật năm 2019, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của toàn Ngành;...

       Được sự phân công của đồng chí Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu phân tích sâu về các lĩnh vực được phân công phụ trách như: Thực hành quyền công tố, kiểm sát tố giác tin báo tội phạm; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự; kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, hành chính, kinh tế và kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự;....

       Tiếp theo tại Hội nghị, về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân, năm 2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ đạo toàn Ngành thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng với tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển đất nước.

       Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng cũng như việc phát hiện gương người tốt, việc tốt. Các hoạt động phong trào thi đua trong Ngành đều được đăng tải trên các phương tiện truyền thông như Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Truyền hình Kiểm sát nhân dân,... Dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực phấn đấu, mang lại hiệu quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đã triển khai, áp dụng Hệ thống phần mền quản lý công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành.

       Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân đã xét, báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" đối với 20 tập thể. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng "Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân" đối với 65 tập thể; tặng "Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối" cho 276 tập thể; tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với 03 tập thể cấp Vụ, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; 184 tập thể cấp phòng, khoa, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và 1.055 cá nhân; công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" đối với 08 tập thể cấp Vụ, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và 31 tập thể cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân" đối với 246 cá nhân và danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" đối với 102 cá nhân các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.

                                        Các đơn vị được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ"

       Tại hội nghị, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba đối với đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, nguyên Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nguyên Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất đối với đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

     Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động                                                                cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, sau 01 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của ngành Kiểm sát đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và đạt kết quả tốt. Hội nghị đã được nghe đồng chí Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo với 07 nội dung quan trọng; đây là những định hướng, yêu cầu lớn của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đặt ra đối với ngành Kiểm sát nhân dân.

       Chỉ đạo nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tập trung thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu trong Chỉ thị công tác năm 2019 của Ngành; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến ngành Kiểm sát nhân dân và nội dung các đạo luật mới về tư pháp. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ; lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ; tăng cường năng lực, tập trung mọi nguồn lực cho Cơ quan điều tra, xây dựng cơ chế đặc thù cho Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Điều tra viên, cán bộ điều tra Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm theo thẩm quyền.

                 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tặng hoa chúc mừng các đồng chí                                                                  nguyên Vụ trưởng, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí năm 2018

       Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đoàn kết nội bộ; chú trọng công tác thanh tra, thanh tra đột xuất, thanh tra theo chuyên đề kịp thời phát hiện, khắc phục các vi phạm. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, cơ chế chính sách của Ngành không còn phù hợp. Các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tăng cường, nâng cao hơn nữa chất lượng trả lời thỉnh thị; Viện kiểm sát cấp dưới thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của cấp trên, báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc trong công tác; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành...

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Nguồn: http://www.vksndtc.gov.vn

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 58

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 783435