Viện KSND quận Đống Đa kiểm sát trực tiếp việc Tiếp nhận, giải quyết TBTG về tội phạm và Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT - Công an quận

23/10/2019 15:00 | 669 | 0

        Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 26 và 27/8/2019, Viện KSND quận Đống Đa đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc Tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2019 tại Cơ quan CSĐT - Công an quận (thời điểm kiểm sát từ 01/08/2018 - 31/07/2019).

        Ngày 27/9/2019, Viện KSND quận Đống Đa đã tổ chức công bố dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp việc Tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và  Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT - Công an quận. Tới dự và chủ trì buổi công bố dự thảo có đồng chí Ngô Hồng Sơn - Viện trưởng Viện KSND quận Đống Đa và các Kiểm sát viên, cán bộ trong Đoàn kiểm sát. Về phía Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa có các đồng chí Lãnh đạo Cơ quan Điều tra, các đồng chí Lãnh đạo của các đội Điều tra và một số Điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa.

Đồng chí Nguyễn Đức Long - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa

phát biểu tại buổi công bố dự thảo

        Qua các buổi kiểm sát cho thấy, đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, trong thời điểm kiểm sát, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa đã tiếp nhận, phân loại, xử lý tổng số 781 tin, trong đó: tố giác: 302 tin, tin báo: 479 tin. Quá trình tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa đã cơ bản thực hiện theo BLTTHS và Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/12/2017 của BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC, công tác tiếp nhận, thụ lý nguồn tin về tội phạm đã được thực hiện nghiêm túc ở từng đơn vị trực thuộc Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa. Về cơ bản, sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa đã có thông báo việc tiếp nhận bằng văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn tin. Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa đã thực hiện việc mở Sổ theo dõi tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và Sổ theo dõi phân công xác minh tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố để theo dõi công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết các nguồn tin về tội phạm đúng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, Đoàn kiểm sát nhận thấy vẫn còn một số tồn tại như: Kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm trong Sổ theo dõi tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố chưa được cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi; nhiều nguồn tin về tội phạm được cập nhật kết quả là gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh, tuy nhiên sau khi hết thời hạn gia hạn kiểm tra, xác minh chưa được cập nhật kết quả giải quyết cuối cùng; một số hồ sơ, quyết định tố tụng chậm gửi đến Viện KSND quận Đống Đa theo quy định...

        Đối với công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, trong thời điểm kiểm sát, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 12 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó: đơn khiếu nại: 12 đơn, tố cáo: 0 đơn. Quá trình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa đã mở đầy đủ các loại sổ thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ghi chép các cột mục, nội dung theo quy định, thuận lợi cho việc tra cứu. Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại đều lập hồ sơ đầy đủ. Tuy vậy, quá trình kiểm sát còn phát hiện một số thiếu sót như: Có hồ sơ không đánh số bút lục theo quy định; thiếu báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Điều tra viên được phân công…

Đồng chí Ngô Hồng Sơn - Viện trưởng Viện KSND quận Đống Đa phát biểu kết luận tại buổi công bố dự thảo

        Sau khi Viện KSND quận Đống Đa công bố bản dự thảo Kết luận, đại diện Lãnh đạo Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa và Lãnh đạo các Đội điều tra đã có giải trình về những vấn đề được nêu trong Kết luận, cơ bản nhất trí với những ý kiến của Đoàn kiểm tra. Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Ngô Hồng Sơn - Viện trưởng Viện KSND quận Đống Đa phát biểu thống nhất các nội dung Kết luận, yêu cầu Cơ quan điều tra tổ chức rút kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại, đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng trong 02 khâu công tác Tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Lãnh đạo Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa nhất trí và cam kết sẽ tổ chức triển khai thực hiện trong toàn khối điều tra trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Tuấn Anh - Viện KSND quận Đống Đa

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 123

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 811548