Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết TGTBTP và kiến nghị khởi tố về tham nhũng, kinh tế, chức vụ tại Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an thành phố Hà Nội

09/10/2020 17:07 | 121 | 0

        Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 02/10/2020, Phòng 3 - Viện KSND thành phố Hà Nội đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (TGTBTP) và kiến nghị khởi tố về tham nhũng, kinh tế, chức vụ của Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an thành phố Hà Nội, thời điểm từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/8/2020.

        Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Quyết Chiến - Trưởng Phòng 3 làm Trưởng đoàn cùng một số Lãnh đạo, Kiểm sát viên của đơn vị.

        Về phía Công an thành phố Hà Nội có đồng chí Phùng Anh Lê - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế; các đồng chí Lãnh đạo các Đội cùng các Điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội.


Đ/c Trần Quyết Chiến - Trưởng Phòng 3 Viện KSND thành phố Hà Nội nêu lý do, chương trình trực tiếp kiểm sát

Đ/c Nguyễn Thanh Lâm - Phó Trưởng Phòng 3 Viện KSND thành phố Hà Nội

công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

        Đồng chí Phùng Anh Lê - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo kết quả thực hiện công tác việc tiếp nhận, giải quyết TGTBTP và kiến nghị khởi tố về tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Qua trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài liệu, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TGTBTP và kiến nghị khởi tố về tham nhũng, kinh tế, chức vụ thuộc thẩm quyền; sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng, đúng theo quy định. Các tin báo về tội phạm đều được tiến hành phân loại, xác minh, điều tra giải quyết. Quy trình tiếp nhận, giải quyết đảm bảo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLN-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện KSND tối cao. Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Viện KSND thành phố trong giải quyết TGTBTP, đảm bảo khách quan, có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

Đ/c Phùng Anh Lê - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) -

Công an thành phố Hà Nội đọc báo cáo kết quả thực hiện công tác việc tiếp nhận, giải quyết TGTBTP

và kiến nghị khởi tố về tham nhũng, kinh tế, chức vụ

        Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, vi phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong quá trình thụ lý, giải quyết TGTBTP và giải quyết khiếu nại, tố cáo như: Không thực hiện việc thông báo bằng văn bản về kết quả tiếp nhận TGTBTP cho Viện kiểm sát theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư liên tịch số 01/2017; Vi phạm về tiếp nhận nguồn tin theo quy định tại khoản 1 Điều 146 BLTTHS; một số trường hợp Cơ quan điều tra chậm ra quyết định phân công Điều tra viên thụ lý, giải quyết nguồn tin, vi phạm khoản 5 Điều 146 BLTTHS và Khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 01/2017. Đoàn kiểm sát đã đóng góp trực tiếp tại buổi làm việc để Cơ quan điều tra khắc phục, sau đó sẽ ban hành kết luận.

        Đồng chí Phùng Anh Lê - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an thành phố Hà Nội đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát; trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các đồng chí cán bộ, Điều tra viên đẩy nhanh tiến độ giải quyết tin báo về tham nhũng, kinh tế, chức vụ; thực hiện nghiêm túc các quy định của BLTTHS và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

                                                                             Vũ Thị Khánh - Phòng 3

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 29

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 855585