Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng tranh tụng cho Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự

08/09/2021 14:11 | 535 | 0

        Trong những năm qua, ngành KSND nói chung và Viện KSND thành phố Hà Nội nói riêng luôn quan tâm, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công chức, Kiểm sát viên nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Hàng năm, ngoài việc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu, mở các phiên tòa rút kinh nghiệm, Viện KSND thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch phối hợp với trường Đại học Kiểm sát Hà Nội mở lớp “Bồi dưỡng kỹ năng tranh tụng cho Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự”.

        Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra vô cùng phức tạp, Chính phủ, ngành KSND, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành hàng loạt các văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt hiện nay Hà Nội đang thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đứng trước khó khăn do tình hình dịch bệnh, Lãnh đạo Viện KSND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, đáp ứng tình hình thực tiễn, trong đó phối hợp với trường Đại học Kiểm sát Hà Nội mở lớp “Bồi dưỡng kỹ năng tranh tụng cho Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự” dưới hình thức trực tuyến, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, năng lực kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, Kiểm sát viên Viện KSND hai cấp thành phố. Sáng ngày 06/9/2021, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức trực tuyến Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng, tới dự buổi Lễ có đồng chí Đào Thịnh Cường - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội, TS. Phan Văn Tâm - Hiệu trưởng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND thành phố Hà Nội, các Giảng viên cùng toàn thể 53 Học viên là công chức, Kiểm sát viên Viện KSND hai cấp thành phố Hà Nội tham dự lớp học.

Đồng chí TS. Phan Văn Tâm - Hiệu trưởng trường Đại học KSHN phát biểu tại Lễ khai giảng

        Tại buổi Lễ khai giảng, đồng chí TS. Phan Văn Tâm - Hiệu trưởng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tin tưởng với sự tham gia giảng dạy của các đồng chí Giảng viên có nhiều kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn trong công tác cùng với sự cố gắng và ý thức học tập nghiêm túc của các học viên, lớp học sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Chương trình học được xây dựng cô đọng, tập trung truyền tải, giảng dạy các kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa hình sự thông qua 05 Chuyên đề: Chuyên đề 1: Kỹ năng thuyết trình; Chuyên đề 2: Kỹ năng chuẩn bị tham gia phiên tòa sơ thẩm hình sự của Kiểm sát viên; Chuyên đề 3: Kỹ năng xây dựng bản dự thảo luận tội; Chuyên đề 4: Kỹ năng xét hỏi của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm hình sự; Chuyên đề 5: Kỹ năng đối đáp, tranh luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm hình sự. Ngoài các Chuyên đề trên, lớp học còn có các buổi thảo luận, giải đáp thắc mắc, báo cáo thực tế, trao đổi tương tác giữa Giảng viên và Học viên

Đồng chí Đào Thịnh Cường - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội

phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng

        Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các học viên tại buổi Lễ khai giảng, đồng chí Đào Thịnh Cường - Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh nội dung: Tranh tụng tại phiên tòa hình sự là một trong những nội dung có ý nghĩa rất lớn trong hoạt động tố tụng hình sự, là điều kiện quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng, dân chủ, là căn cứ để xác định sự thật vụ án và là cơ sở để Hội đồng xét xử ra bản án đúng đắn, khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và của Ngành về nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự; thời gian qua ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và Viện KSND thành phố Hà Nội nói riêng đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực; theo đó, hoạt động tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự đã có nhiều chuyển biến, bảo đảm việc truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; từng bước hạn chế oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Với mục tiêu tiếp tục trang bị cho công chức, Kiểm sát viên những kiến thức tổng thể, chuyên sâu về các kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm nhằm giúp đội ngũ kiểm sát viên đáp ứng kịp thời, hiệu quả các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 09/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa cũng như đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân theo định hướng nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên có đủ khả năng đáp ứng và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong việc bảo vệ quan điểm truy tố của Viện kiểm sát; đảm bảo việc truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; hạn chế oan, sai, bỏ lọt tội phạm; Viện KSND Thành phố tiếp tục phối hợp với trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức lớp “Bồi dưỡng kỹ năng tranh tụng cho Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự”. Để lớp Bồi dưỡng được khai giảng ngày hôm nay, đồng chí Viện trưởng gửi lời cảm ơn đến trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong suốt thời gian qua đã luôn phối hợp chặt chẽ với Viện KSND thành phố Hà Nội trong việc xây dựng Chương trình, tài liệu và thực hiện các công việc phục vụ cho việc mở lớp. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp, lớp học vẫn được tổ chức đúng kế hoạch dưới hình thức trực tuyến đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của nhà Trường và Viện KSND Thành phố. Đồng chí tin tưởng với sự truyền đạt của đội ngũ Giảng viên dày dặn kinh nghiệm cùng với sự cố gắng và ý thức học tập nghiêm túc, các học viên sẽ thu hoạch được nhiều kiến thức bổ ích, tích lũy thêm kinh nghiệm để cùng với Viện KSND hai cấp Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được Nhà nước và Viện KSND tối cao giao cho; góp phần nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và Viện KSND Thành phố nói riêng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cải cách tư pháp trong tình hình mới. Yêu cầu các đồng chí học viên chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học; phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu; chủ động nghiên cứu tài liệu; đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận, nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong thực tế công tác tại đơn vị để các đồng chí Giảng viên giải đáp.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng

        Ngay sau Lễ khai giảng, các Học viên bắt đầu buổi học đầu tiên. Lớp học sẽ diễn ra trong thời gian 05 ngày kể từ ngày 06/9/2021 đến hết ngày 10/9/2021.

Trần Thúy Bình - Phòng Tổ chức cán bộ

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Công văn số 2159/VKS-VP của Viện KSND TP Hà Nội về việc triển khai đợt cao điểm (từ ngày 21/9 đến ngày 15/11/2021) tham gia Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”
Công văn số 1216/VKS-VP ngày 06.9.2021 v/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn v/v triển khai, hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19”
Thông báo của Ban sơ tuyển thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021
Thông báo v/v tạm dừng tiếp công dân của Viện KSND thành phố Hà Nội
CV v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội của Đảng ủy Viện KSND thành phố
Công văn v/v tuyên truyền, giới thiệu gương ĐHTT và hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VI trong ngành KSND
Viện KSND thành phố Hà Nội triển khai tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 47

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 946833