Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Viện KSND thành phố Hà Nội

16/01/2020 17:10 | 562 | 0

        Ngày 13/01/2020, Viện KSND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao và đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo Hội nghị.

        Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng một số đơn vị thuộc Viện KSND tối cao; đại diện một số sở, ban, ngành thành phố Hà Nội; tập thể Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc Viện KSND thành phố và đại diện Lãnh đạo 30 Viện KSND cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu Viện KSND thành phố Hà Nội đến 30 điểm cầu Viện KSND cấp huyện trực thuộc.

Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2019 của Viện KSND thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố trình bày tại Hội nghị đánh giá: Năm 2019, Viện kiểm sát hai cấp Thủ đô tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, chủ động, nghiêm túc triển khai các yêu cầu công tác của Ngành, của địa phương. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định; một số nơi còn phức tạp về tình hình an ninh nông thôn, Viện KSND thành phố Hà Nội đã kịp thời nắm bắt, phối hợp với các ngành, các cơ quan tư pháp tham mưu với cấp ủy địa phương đưa ra đường lối giải quyết phù hợp.

        Một số chỉ tiêu nghiệp vụ có sự chuyển biến tích cực, duy trì tỷ lệ cao như: yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra, tỷ lệ kiểm sát các vụ việc đều đạt 100%; tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 99,5%; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100%, truy tố bị can đúng tội danh đạt 99,93%; tỷ lệ xác định án hình sự trọng điểm đạt 16%; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát đạt 99,1%... Viện KSND thành phố phối hợp chặt chẽ với liên ngành tư pháp tại địa phương giải quyết tốt các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Thường trực Thành ủy Hà Nội theo dõi, chỉ đạo. Không có trường hợp nào Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hai cấp phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội; không có trường hợp nào Hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của đơn vị cũng có nhiều cải tiến. Tăng cường công tác quản lý nội bộ, chủ động phòng ngừa không để xảy ra vi phạm, tiêu cực, tham nhũng của Kiểm sát viên, công chức; gắn kết quả đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác của công chức, người lao động với công tác thi đua. Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng giảm số lượng các cuộc kiểm tra, thanh tra; tăng cường chất lượng kiểm tra chuyên sâu theo chuyên đề, theo lĩnh vực công tác; tổ chức kiểm tra chéo giữa các Viện kiểm sát cấp huyện.

        Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc có nhiều bước đột phá. Viện KSND hai cấp thành phố đã triển khai, áp dụng Phần mềm quản lý án hình sự tập trung, theo dõi chặt chẽ tiến độ giải quyết án từ khâu tin báo tới giai đoạn thi hành án; tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ lưu trữ; áp dụng hiệu quả Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại Viện KSND hai cấp; triển khai số hóa hồ sơ án hình sự. Phối hợp chặt chẽ liên ngành tố tụng, quan hệ với cấp uỷ và chính quyền địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; hoàn tất việc lựa chọn, giới thiệu Lãnh đạo Viện KSND cấp huyện tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng - Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

        Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được của Viện KSND thành phố Hà Nội năm 2019; đồng thời chỉ ra một số kết quả nổi bật của ngành Kiểm sát Thủ đô, góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành KSND và Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội mong muốn Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tối cao tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để hai cấp Kiểm sát thành phố Hà Nội hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Đại biểu tham dự Hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện KSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác năm 2019 của hai cấp Kiểm sát thành phố Hà Nội. Đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao, các chỉ tiêu của Ngành và chủ đề năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề ra.

        Năm 2020 là năm quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của Ngành; do đó Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí đề nghị tập thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức hai cấp Kiểm sát Thủ đô cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đoàn kết, đặt lợi ích chung lên trên để đổi mới trong tất cả các khâu công tác. Ngoài việc triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 đã đề ra, đồng chí Viện trưởng Viện KSND tối cao yêu cầu đơn vị cần tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Ngành tại địa phương; kiên quyết đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm và các biểu hiện tiêu cực, bảo đảm ổn định xã hội, ổn định chính trị, góp phần xây dựng hình ảnh của ngành KSND trên địa bàn Thủ đô.

        Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội về triển khai các đạo luật về tư pháp và Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao về công tác cán bộ. Tăng cường luân chuyển, điều động cán bộ ở cả hai cấp Kiểm sát nhằm vừa thử thách, vừa tạo cơ hội để cán bộ phát triển, tạo nguồn cán bộ chất lượng cho cả Viện KSND tối cao và Viện KSND cấp cao. Phải là đơn vị đi đầu trong việc số hóa hồ sơ; làm tốt công tác chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; kịp thời đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc giải quyết các vụ án lớn.

        Đặc biệt, Viện KSND thành phố Hà Nội phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan; tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Thủ đô nhằm tiếp tục khẳng định vị thế ngành KSND trong giai đoạn mới.

        Một số hình ảnh trao các danh hiệu thi đua tại hội nghị:

Đồng chí Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện KSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ

cho tập thể Viện KSND thành phố Hà Nội

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội trao Cờ đơn vị xuất sắc

trong phong trào thi đua của UBND thành phố cho Viện KSND thành phố Hà Nội

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội trao Bằng khen của BCH Đảng bộ TP

cho Viện KSND thành phố Hà Nội do có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính năm 2019

Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội Nguyễn Duy Giảng trao các danh hiệu thi đua tại Hội nghị

Trích nguồn: https://vksndtc.gov.vn/tin-chi-tiet-8333

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 118

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 841448