Hội nghị giao ban trực tuyến hai cấp Viện KSND thành phố Hà Nội tháng 11/2020

17/11/2020 08:44 | 143 | 0

        Ngày 11/11/2020, Viện KSND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 11/2020 giữa Lãnh đạo Viện KSND thành phố với các đơn vị hai cấp Viện KSND thành phố.

        Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu trung tâm là Viện KSND thành phố Hà Nội có các đồng chí Lãnh đạo Viện KSND thành phố, các đồng chí lãnh đạo phòng và tương đương; tại 30 điểm cầu các Viện KSND cấp huyện có các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên của đơn vị. Đồng chí Đào Thịnh Cường - Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị.

        Đánh giá kết quả công tác 11 tháng năm 2020, nhìn chung Viện KSND hai cấp thành phố đã cơ bản thực hiện được những chỉ tiêu chính. Đồng chí Viện trưởng Viện KSND thành phố tin tưởng từ nay đến hết năm công tác 2020, các đơn vị sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu của Ngành đề ra; tuy nhiên, các đơn vị cần có biện pháp đẩy nhanh tiến độ để góp phần đảm bảo nâng cao thành tích chung.

Đồng chí Lại Việt Đông - Trưởng Phòng 2 Viện KSND thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

        Công tác thỉnh thị và trả lời thỉnh thị hiện nay tại hai cấp Viện KSND thành phố chưa thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 599/QĐ-VKSTC ngày 06/12/2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao quy định về công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ; báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị trong ngành KSND. Thủ trưởng các đơn vị cần nghiên cứu kỹ nội dung Quyết định số 599 để quán triệt thực hiện thống nhất. Phòng 7 - Viện KSND thành phố Hà Nội nghiên cứu, tổng hợp và tham mưu cho Lãnh đạo Viện ban hành hướng dẫn đối với các trường hợp thỉnh thị kháng nghị.

        Liên quan đến việc bảo vệ bí mật của các văn bản có liên quan đến công tác của Ngành, ngày 04/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1180/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện KSND. Theo Quyết định, Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện KSND được chia làm 02 mức độ: Tối mật và Mật. Yêu cầu toàn thể các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến công tác này.

        Ví dụ: “Nội dung, văn bản họp Ủy ban kiểm sát của Viện KSND các cấp về phương hướng chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng; vụ việc, vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm” thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “Tối mật”.

        “Thông tin, tài liệu về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; công tác kiểm sát thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đối với các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng; vụ việc, vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm” thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “Mật”.

Đồng chí Phạm Tú Anh - Trưởng Phòng 9 Viện KSND thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

        Đối với công tác thống kê, Viện KSND tối cao có ban hành Quyết định số 359 về việc ban hành hệ thống mẫu sổ nghiệp vụ trong ngành KSND, bao gồm 66 mẫu sổ. Các đơn vị Viện KSND hai cấp thống nhất sử dụng hệ thống sổ nói trên trong năm công tác 2021. Ngoài ra, các đơn vị lưu ý đến Công văn số 5068/VKSTC-C2 ngày 06/11/2020 của Viện KSND tối cao quy định việc thực hiện Biểu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự để thực hiện theo đúng yêu cầu.

        Đối với công tác chỉ đạo, điều hành, cần nâng cao vai trò của người đứng đầu. Thủ trưởng các đơn vị tăng cường trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, sát sao trong việc nắm bắt, chỉ đạo công việc cơ quan, hướng tới thực chất, hiệu quả.

Đồng chí Đào Thịnh Cường - Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

        Thời gian tính đến ngày kết thúc năm công tác 2020 không còn dài, đề nghị các phòng nghiệp vụ thuộc Viện KSND thành phố và các đơn vị Viện KSND cấp huyện lưu ý rà soát, hoàn thành tốt, đúng hạn các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng kết theo yêu cầu; sẵn sàng cho công tác tổng kết năm được hoàn chỉnh và tốt đẹp.

 Văn phòng tổng hợp

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 19

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 868563